Solvent içermeyen yapıştırıcı: Örneğin gürültü azaltma istendiğinde, yapıştırıcı uygulamalarında, farklı yönlerdeki panellerin montajında veya daha geniş alanlardaki uygulamalarda.

Mesafe takozları: Yüzer sistemlerde genleşme boşlukları duvarlar, eşikler, radyatör boruları ve merdivenler gibi sabit noktalar boyunca planlanmalıdır.

Tarktools: Duvar ve zemin arasında, son sıradaki sırayla ve son sıradaki sıradaki parçayı birbirine bağlamak için kullanılır.

Tapping block : For tapping the floor boards together.

Yeni lamine döşemenizi başarıyla uygulamak için uygun aletlere ihtiyacınız var. Uygulamanın hazırlık süreci gerekli araçların planlanmasını içerir.