FLOOROPAL M 19, özel çimentolardan, dolgu malzemelerinden, bağlayıcılardan ve kimyasal katkı malzemelerinden oluşan, elle veya pompa ile uygulanabilen bir zemin tesviye şapıdır. Tek katta 1 – 5 mm kalınlıkta uygulanmak üzere geliştirilmiştir. M-19, süper plastifiyanlar içeren yeni nesil çevre dostu ürünlerdendir.

UYGULAMA ALANLARI

FLOOROPAL M 19, , mevcut binaların renovasyonunda ve yeni inşaatlarda, beton zeminlerin teraziye getirilmesi ve yüzeylerinin pürüzsüzleştirilmesi amaçlı bir zemin tesviye şapı olarak geliştirilmiştir. FLOOROPAL M 19 ‘un görünümü, normal beton zeminle benzerdir. Uygulama tekniğinden kaynaklanan renk farklılıkları görülebilir (örneğin hortum ve spatula hareketlerinin oluşturduğu çizgiler).

FLOOROPAL M 19, son kat zemin kaplaması olarak kullanılmamalıdır.

FLOOROPAL M 19, bünyesinde kazein veya başka protein içeren katkı maddeleri bulunmadığından, malzeme özellikle hastanelerde ve gıda üretim veya depolama mahallerinde kullanıma uygundur.

UYGULAMA YÜZEYLERİ

FLOOROPAL M 19 sert ve sağlam yüzeyler üzerine uygulama amaçlı olarak geliştirilmiştir.

UYGULAMA KALINLIĞI

FLOOROPAL M 19’un uygulama kalınlığı 1–5 mm’dir.

FLOOROPAL M 19 kullanımından önce, mevcut yüzeye ilişkin bir kot araştırması yapılması önerilir. Malzemenin tolerans sınırlarını aşmamak amacıyla, FLOOROPAL M19 kullanımından önce, mevcut yüzeydeki aşırı kot farklılıkları FLOOROPAL Repair Mortar ile giderilmelidir.

SU DAYANIMI

Sertleştikten sonra FLOOROPAL Serisi ürünlerin üzerine su dökülmesi, hasara neden olmaz. Ancak uzun süre boyunca su altında bulundurmak, direnci normal değerinin altına düşürebilir. Bu durum, 24 saatlik kuruma süresinin ardından ortadan kalkar.

KİMYASAL DAYANIM

FLOOROPAL Serisi ürünlerin kimyasallara karşı dayanıklılığı, betonunkine benzer niteliktedir. Zeminin sürekli kimyasallara maruz kalması olasılığı varsa, yüzey korunmalıdır.

TÜKETİM

Uygulama yapılacak yüzeye bağlıdır. Kuru malzeme tüketimi, 1 mm kalınlık için 1,67 kg/m²’dir.

UYGULAMA

Yüzey hazırlığı: Uygulama öncesinde kaplanacak yüzeyin sert ve sağlam olduğu tespit edilmeli, yüzey, yabancı maddelerden, yumuşak veya zayıf katmanlardan arındırılmalıdır. Tüm toz ve parçacıklar, yüzeyden temizlenmelidir. Çimento şerbeti veya eski kaplamalar mekanik olarak sökülmelidir. Yağ veya gres lekeli betonu, pürmüzle yakarak ve/veya özel bir

gres temizleyicisi uygulayarak temizlemek gerekebilir.

Astarlama: FLOOROPAL Primer 13, hazırlanan yüzey üzerine yumuşak bir fırça veya astar pompası ile uygulanmalı, göllenmeler engellenmeli ve kurumasına izin verilmelidir (normal koşullarda 3 – 4 saat). Uygulama yapılacak zeminin emiciliği yüksek ise, FLOOROPAL Primer 13, birinci kat için 1:5, ikinci kat için ise 1:3 oranında temiz su ile inceltilerek uygulanmalıdır. Sağlam beton yüzeylerde 1:3 oranında inceltilmiş tek kat yeterlidir. Farklı zeminler üzerine uygulama özellikleri için lütfen NEA’ ya danışınız.

FLOOROPAL Primer 13, sıcaklığı +10C’nin altında olan yüzeylere uygulanmamalıdır. Yüzey kuru olmalı, bağıl nem % 70’in altında bulunmalıdır. Kuruma süresinin yeterli olmaması, düşük sıcaklık ve/veya yüksek nem film oluşumunu etkileyerek, yüzeyi tam olarak kaplamasını önleyebilir.

Karıştırma: Malzeme %22 oranında (25 kg torbaya 5.50 litre) temiz su ile karıştırılmalıdır. Karıştırma işleminde, matkap ucuna takılmış pervane veya NEA tarafından onaylanacak bir pompa kullanılmalıdır. Pervane ile karıştırmada, karıştırma süresi 2 dakikadan az olmamalıdır.

Karıştırılan malzeme 20 dakika içinde kullanılmalı, malzeme sıcaklığı +5 C ile +20 C arasında olmalıdır. Kuru malzemenin kullanımdan önce fazla soğuması veya ısınması, karışımın akışkanlık özelliklerini etkileyebilir.

Uygulama: Karıştırılan malzeme yüzeye yayılarak dökülür. Malzemenin üzerinden çelik spatula veya kirpi rulo ile geçilerek malzemenin içindeki hava kabarcıklarının çıkışı kolaylaştırılır. Yarı sertleşmiş malzeme kolaylıkla biçimlendirilebilir veya kesilebilir, böylelikle istenen düzeltmeler yapılabilir.

Flooropal Serisi ürünler, +10C’den soğuk yüzeylere uygulanmamalıdır. Zemin, uygulamayı izleyen 48 saat boyunca dona karşı korunmalıdır. Ortam havasının bağıl nemi %70’in altında olmalıdır. Uygulama sırasında ve sonrasında hafif havalandırma önerilir, ancak nem gidericiler ilk iki gün süresince kullanılmamalıdır. Kür membranlarının kullanılması gerekmez. FLOOROPAL M 19 uygulamasından sonra hareketi sürebilecek yapı ve dilatasyon derzleri ile çatlaklar, yeni yüzey üzerine derz olarak aktarılmalıdır.

AMBALAJ

FLOOROPAL Serisi ürünler, 25 kg’lık kâğıt torbalarda sunulmaktadır.

DEPOLAMA SÜRESİ

FLOOROPAL M19 kuru ortamda 6 ay süreyle muhafaza edilebilir. 8 torbadan fazla üst üste istiflenmemelidir.

TEMİZLİK

Tüm alet ve makinalar, beklemeden su ile temizlenmelidir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Çimento içerdiğinden, dikkatle kullanılmalıdır. Nemli çimentonun aşındırıcılık özelliği vardır. Gözlerinizi koruyun ve cildinizle uzun süreli temasını engelleyin, çocuklardan uzak tutun. Daha fazla bilgi için, Sağlık ve Güvenlik bilgi sayfalarımıza başvurun.

FLOOROPAL M 19, yanmaz, alev almaz, duman üretmez.

TEKNİK SERVİS

Ürünler ve uygulama konusunda daha ayrıntılı bilgi ve öneriler için, lütfen Teknik Servisimize danışınız.

%22 oranında su ile karıştırılan, 28 gün süreyle +23C sıcaklık ve %50 bağıl nem ortamında bekletilen malzemenin sağladığı teknik değerler aşağıdadır.

Teknik Özellikler

Eğilme mukavemeti > 4 N/mm²

Basınç mukavemeti > 19 N/mm²

Betona aderans (SS 92 35 07) > 1,5 N/mm²

Serbest rötre % 0,04 – 0,06

Uygulama özellikleri

MINTEC Halka Testi (SS 92 35 19) 145 – 155 mm

Hazır malzeme kullanım süresi 15 – 20 dakika

pH değeri Yaklaşık 11

Sertleşme süresi (yaya trafiği) 1 – 3 saat

Yukarıda verilen sertleşme süreleri 10 mm kalınlığında bir katman için geçerlidir ve sıcaklık, bağıl nem ve yüzeyin içerdiği nem miktarına göre farklılık gösterir