UYGULAMA ALANLARI

Gemi, yat ve petrol platformlarında hafif trafiğe uygun pürüzsüz ve terazisinde alt zeminler oluşturur. Normalkoşullarda, uygulama tamamlandıktan 1 - 2 saat sonra üzerinde yürünebilir ve 3 ila 5 gün sonra üzerine öngörülenzemin kaplaması (PVC, ahşap, seramik, epoksi,…) döşenebilir.FLOOROPAL MARINE FLEX, hızlı sertleşme ve kendiliğinden yayılma özelliklerini, düşük rötre özelliğiylebirleştirir.

UYGULAMA YÜZEYLERİ

FLOOROPAL MARINE FLEX pasa karşı korunmuş çelik yüzeyler üzerine uygulanmak üzere geliştirilmiştir.

UYGULAMA KALINLIĞI

FLOOROPAL MARINE FLEX 2-30 mm kalınlıkta uygulanmalıdır. Epoksi ve benzeri boya altında kullanılacaksakalınlık en az 4 mm olmalıdır.

SU DAYANIMI

Sertleştikten sonra FLOOROPAL MARINE FLEX’ in üzerine su dökülmesi, hasara neden olmaz. Ancak uzun süreboyunca su altında bulundurmak, direnci normal değerinin altına düşürebilir. Bu durum, 24 saatlik kuruma süresininardından ortadan kalkar.

KİMYASAL DAYANIM

FLOOROPAL MARINE FLEX’ in kimyasallara karşı dayanıklılığı, betonunkine benzer niteliktedir. Zeminin süreklikimyasallara maruz kalması olasılığı varsa, yüzey korunmalıdır.

TÜKETİM

Uygulama yapılacak yüzeye bağlıdır. Kuru malzeme tüketimi, 1 mm kalınlık için 1,7 kg/m²’dir.

UYGULAMA

Yüzey hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzey pas, toz, yağ ve yapışmayı azaltabilecek diğer yabancı maddelerden arındırılmış olmalıdır. Çelik levhalar en azından astar ile pasa karşı korunmalıdır.

Astarlama: FLOOROPAL Primer 13, hazırlanan yüzey üzerine – su katılmaksızın - rulo ile uygulanmalıdır. Uygulamada göllenmeler engellenmeli ve malzemenin yeterince kurumasına izin verilmelidir (normal koşullarda 3 – 4 saat).

FLOOROPAL Primer 13, sıcaklığı +10C’nin altında olan yüzeylere uygulanmamalıdır. Yüzey kuru olmalı, bağıl nem % 70’in altında bulunmalıdır. Kuruma süresinin yeterli olmaması, düşük sıcaklık ve/veya yüksek nem film oluşumunu etkileyerek, performansı etkileyebilir.

Karıştırma: Malzeme %21 oranında (25 kg torbaya 5.25 litre) temiz su ile karıştırılmalıdır. Karıştırma işleminde, matkap ucuna takılmış pervane veya NEA tarafından onaylanacak bir pompa kullanılmalıdır. Pervane ile karıştırmada, karıştırma süresi 2 dakikadan az olmamalıdır.

Uygulama: Karıştırılan malzeme, elle veya pompa ile yüzeye şeritler şeklinde yayılır. Mümkün olduğunca süratli çalışılmalı ve şeritlerin birbirleri ile teması sağlanmalıdır. Malzemenin üzerinden çelik mala ile hafifçe geçilmesi hava kabarcıklarının çıkmasına ve yüzey düzgünlüğüne yardım edecektir. MINTEC zemin ürünleri/sistemleri, +10C’den soğuk yüzeylere uygulanmamalıdır. Hava sıcaklığı, +10 C veya üzerinde olmalı, zemin, uygulamayı izleyen 48 saat boyunca dona karşı korunmalıdır. Ortam havasının bağıl nemi %70’in altında olmalıdır. Uygulama sırasında ve sonrasında hafif havalandırma önerilir, ancak nem gidericiler ilk iki gün süresince kullanılmamalıdır. Kür membranlarının kullanılması gerekmez.

AMBALAJ

FLOOROPAL Serisi ürünler, 25 kg’lık kâğıt torbalarda sunulmaktadır.

DEPOLAMA SÜRESİ

FLOOROPAL MARINE FLEX kuru ortamda 6 ay süreyle muhafaza edilebilir. 8 torbadan fazla üst üste istiflenmemelidir.

TEMİZLİK

Tüm alet ve makinalar, beklemeden su ile temizlenmelidir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Çimento içerdiğinden, dikkatle kullanılmalıdır. Nemli çimentonun aşındırıcılık özelliği vardır. Gözlerinizi koruyun ve cildinizle uzun süreli temasını engelleyin, çocuklardan uzak tutun. Daha fazla bilgi için, Sağlık ve Güvenlik bilgi sayfalarımıza başvurun. FLOOROPAL MARINE FLEX, yanmaz, alev almaz, duman üretmez.

TEKNİK SERVİS

Ürünler ve uygulama konusunda daha ayrıntılı bilgi ve öneriler için, lütfen Teknik Servisimize danışınız

%21 oranında su ile karıştırılan, 28 gün süreyle +23C sıcaklık ve %50 bağıl nem ortamında bekletilen malzemenin sağladığı teknik değerler aşağıdadır.

Teknik Veriler

Eğilme mukavemeti >11 N/mm²

Basınç mukavemeti >30 N/mm²

Çeliğe Aderans (SS 92 35 07) >3 N/mm²

Serbest rötre %0,03 – 0,05

Güverte Kaplamaları için öngörülen IMO Res.A214 normlarına uygundur.

Uygulama özellikleri

pH değeri Yaklaşık 11

Sertleşme süresi (yaya trafiği) 1 – 2 saat

Sertleşme süresi (son kaplama) 1 - 3 gün

Yukarıda verilen sertleşme süreleri 10 mm kalınlığında bir katman için geçerlidir ve e sıcaklık, bağıl nem ve yüzeyin içerdiği nem miktarına göre farklılık gösterir.